www.DziennikUstaw.net.pl
Informacje
Sektor naftowy w Szkocji bliski załamania. Zwołują szczyt
Władze miejskie Aberdeen wzywają na rozmowy między innymi premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona.]]>
Kuba i USA wznowią relacje dyplomatyczne. Hiszpanie zapowiadają turystyczny boom
Ta karaibska wyspa jest dla Hiszpanów szczególnie ważna - połowa miejsc w hotelach należy tutaj do hiszpańskich sieci.]]>
Relacje Ukraina-Białoruś coraz lepsze? Petro Poroszenko chwali Mińsk
Kijów chce zwiększać wymianą handlową z Mińskiem i proponuje pomoc w nawiązaniu lepszych relacji z Unią.]]>
Tylko cztery sesje do końca roku. GPW odrobi straty?
W komentarzu Money.pl zobacz, jak będzie wyglądał świąteczny tydzień na giełdzie.]]>
Polityka w Polsce. Czego sobie życzy PO, jej koalicjant i opozycja
Ustawa prorodzinna, o związkach partnerskich i polepszenie poziomu życia na wschodzie kraju - to tylko niektóre z postulatów koalicji i opozycji.]]>
Wojna na Ukrainie. Jaceniuk dla ,,Spiegla": Putin jest jak narkoman
- Żeby przetrwać, musi zdobywać nowe terytoria. Bez tego będzie politycznie martwy - przestrzega premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk w wywiadzie dla magazynu Der Spiegel.]]>
Pomoc dla Ukrainy. Tusk: możemy dać nawet dwa miliardy euro
- To nie będzie tyle pieniędzy, ile Ukraina potrzebuje. Ale to i tak dużo - zapewnia szef Rady Europejskiej.]]>
Co zostało z boomu łupkowego nad Wisłą?
Miała być niezależność energetyczna i tysiące miejsc pracy. Oto, co wyszło z tego w praktyce.]]>
Niemiecki biznes przeciwny sankcjom dla Rosji
Przewodniczący rad nadzorczych koncernów Eon i Bayer, Werner Wenning, oświadczył, że przemysł nie chce dalszych sankcji.]]>
Młody, wykształcony, z dużego miasta... Tak wyglada stereotypowy gracz
Stereotypowy fan gier komputerowych do niedawna miał pryszczatą twarz otyłego nastolatka. Dzisiaj to przeszłość.]]>
Rubel wystraszył inwestorów z GPW. Fed pomoże?
Indeks WIG20 znajduje się na najniższym poziomie od września 2013 roku.]]>
Krach w Rosji. Czy GPW będzie dalej spadać?
Inwestorzy mogą zapomnieć o tym, że w grudniu na warszawskiej giełdzie będzie rajd świętego Mikołaja.]]>
Deflacja w Polsce. Wiemy, kiedy ceny przestaną spadać i co na pewno podrożeje
Piąty miesiąc wskaźnik inflacji jest poniżej zera. Ekonomiści straszą konsekwencjami.]]>
Odwrócona hipoteka to martwe prawo. Żaden bank nie jest zainteresowany
Z podobnej opcji, oferowanej przez fundusze hipoteczne, skorzystało zaledwie 400 osób. Nowe przepisy rozwiną rynek?]]>
Sektor naftowy w Szkocji bliski załamania. Zwołują szczyt
Władze miejskie Aberdeen wzywają na rozmowy między innymi premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona.]]>
Tylko cztery sesje do końca roku. GPW odrobi straty?
W komentarzu Money.pl zobacz, jak będzie wyglądał świąteczny tydzień na giełdzie.]]>
Wzrostowy tydzień na Wall Street. Kluczowy był Fed
Jeden z najważniejszych indeksów amerykańskiej giełdy zaliczył w tym tygodniu najwyższy dwusesyjny wzrost od trzech lat.]]>

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw (skrót: Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych, będący dziennikiem urzędowym. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, a wydawaniem publikatora zajmuje się jednostka posiadająca status gospodarstwa pomocniczego.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w art. 87 ust. 1, art. 190 ust. 2 zd. 1 i art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.):
1. Konstytucja,
2. ustawy,
3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,
6. umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów,
7. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
8. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra,
9. akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju,
10. akty prawne dotyczące referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
11. akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu,
12. akty prawne dotyczące skrócenia kadencji Sejmu,
13. akty prawne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
14. akty prawne dotyczące powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
15. akty prawne dotyczące stanu wojennego,
16. akty prawne dotyczące stanu wyjątkowego,
17. akty prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej,
18. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
19. obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów,
20. inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Skrótem nazwy "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski" jest "Dz. U.". Jest to wyjątek od zasad ortografii, według których powinien mieć on postać: DURP (niektórzy dopuszczają jeszcze DzU). Zgodnie z § 162 Zasad Techniki Prawodawczej, które jako integralna część rozporządzenia mają moc powszechnie obowiązującą, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się wyłącznie skrótem "Dz. U." (uwaga: skrót ten zawiera odstęp pomiędzy częścią "Dz." a "U.", choć często omyłkowo wpisuje się bez spacji: "Dz.U.", co zawiera błąd i ortograficzny, i legislacyjny).

Nie należy mylić podobnego skrótu Dz. Urz. z Dziennikiem Ustaw. Skrót Dz. Urz. może dotyczyć innego dziennika urzędowego (np. Dz. Urz. Min. Zdrowia) albo Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (np. Dz. Urz. UE, Dz. Urz. WE). Uwaga: w samym Dzienniku Urzędowym UE na jego oznaczenie stosowany jest "nasz" skrót Dz. U..
Źródło: Wikipedia

Wyszukiwarka aktów prawnych

Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu: Wszystkie
Obowiązujące
Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:

Najpopularniejsze akty prawne

Prawo gospodarcze

- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o rachunkowości
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Ordynacja podatkowa

Kodeksy

- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks postępowania administracyjnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Kodeks pracy
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o pomocy społecznej

Prawo finansowe i bankowe

- Prawo wekslowe
- Prawo czekowe
- Prawo bankowe
- Prawo dewizowe

Prawo dla każdego

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Prawo o aktach urzędu cywilnego
- Kodeks drogowy

Prawo budowlane

- Ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Prawo budowlane

http://prawo.money.pl - serwis prawny nr 1 w Polsce

KRS online | Forum Prawne
http://www.dziennikustaw.net.pl Polityka prywatności