www.DziennikUstaw.net.pl
Informacje
Rosyjskie samoloty bojowe naruszyły przestrzeń powietrzną Szwecji
Rząd w Sztokholmie uznał to za poważne naruszenie i zaprotestował wobec ambasadora.]]>
Polka wśród trojga oskarżonych o wspieranie dżihadystów
25-letnia Karolina R. miała dostarczać sprzęt do propagandowych nagrań wideo.]]>
Debiut Alibaby na Wall Street. Akcje wystrzeliły w górę
Inwestorzy już na starcie handlu byli na 30-procentowym plusie. Ten debiut przejdzie do historii.]]>
Ponad 6-letnie maksima. Trzy wiedźmy dały o sobie znać
Zobacz podsumowanie najważniejszych wydarzeń rynkowych tygodnia.]]>
Kursy walut. Spokojna sesja dla złotego na rynku walutowym
Pozytywny wpływ na rynek miały wyniki wczorajszego referendum w Szkocji.]]>
Kurs WIG20 notuje najwyższe poziomy w tym tygodniu
Zobacz najmocniejsze i najsłabsze spółki dzisiejszej sesji na GPW.]]>
UEFA wybrała gospodarzy ME. Rosja na liście
Euro w 2020 zostanie rozegrane wyjątkowo w 13 różnych krajach. ]]>
Ceny paliw w Polsce. Nowe prognozy analityków
Wstrzymaj się z tankowaniem. Będzie jeszcze taniej.]]>
Wynik referendum w Szkocji. Rekord na giełdzie w Londynie
Analitycy prognozują dalsze wzrosty cen akcji spółek z indeksu FTSE100.]]>
Tydzień na zdjęciach. Najlepsze fotografie z Polski i ze świata
Zobacz najlepsze fotografie z Polski i ze świata mijającego tygodnia.]]>
Prezes PKO BP dla Money.pl: Kredyty będą tańsze. Ale wzrost gospodarczy...
Money.pl rozmawia ze Zbigniewem Jagiełło, prezesem PKO BP.]]>
Tuskometr daleko od 100 proc. Premier zostawia rząd, choć nie zreformował górniczych emerytur i nie zlikwidował Funduszu Kościelnego i KRUS
Premier zdążył wprowadzić tylko 55,5 procent zapowiedzi. Money.pl podsumowuje rządy szefa PO.]]>
Janusz Piechociński dla Money.pl: 3,4 proc. wzrostu PKB to założenie bardzo wyśrubowane
Wicepremier i prezes PSL mówi o najbliższych, możliwych scenariuszach politycznych. - Nikt nie zna godziny, kiedy zassie go do góry.]]>
Ambasador USA dla Money.pl: Jeśli będzie potrzeba, zwiększymy liczbę żołnierzy w Polsce
Stephen Mull zdradza w Money.pl co przyniesie szczyt Sojuszu w Newport i czy Polska ma szanse na wojskowe bazy szybkiego reagowania. ]]>
Debiut Alibaby na Wall Street. Akcje wystrzeliły w górę
Inwestorzy już na starcie handlu byli na 30-procentowym plusie. Ten debiut przejdzie do historii.]]>
Trakcja chce scalić akcje. Kiedy decyzja?
Scalenie akcji ma zostać przeprowadzone przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości ponad 41 mln zł.]]>
Polmed rezygnuje z poszukiwania inwestora strategicznego
Zarząd uznał, że może się rozwijać za pomocą środków własnych lub kredytów.]]>

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw (skrót: Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych, będący dziennikiem urzędowym. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, a wydawaniem publikatora zajmuje się jednostka posiadająca status gospodarstwa pomocniczego.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w art. 87 ust. 1, art. 190 ust. 2 zd. 1 i art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.):
1. Konstytucja,
2. ustawy,
3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,
6. umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów,
7. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
8. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra,
9. akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju,
10. akty prawne dotyczące referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
11. akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu,
12. akty prawne dotyczące skrócenia kadencji Sejmu,
13. akty prawne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
14. akty prawne dotyczące powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
15. akty prawne dotyczące stanu wojennego,
16. akty prawne dotyczące stanu wyjątkowego,
17. akty prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej,
18. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
19. obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów,
20. inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Skrótem nazwy "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski" jest "Dz. U.". Jest to wyjątek od zasad ortografii, według których powinien mieć on postać: DURP (niektórzy dopuszczają jeszcze DzU). Zgodnie z § 162 Zasad Techniki Prawodawczej, które jako integralna część rozporządzenia mają moc powszechnie obowiązującą, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się wyłącznie skrótem "Dz. U." (uwaga: skrót ten zawiera odstęp pomiędzy częścią "Dz." a "U.", choć często omyłkowo wpisuje się bez spacji: "Dz.U.", co zawiera błąd i ortograficzny, i legislacyjny).

Nie należy mylić podobnego skrótu Dz. Urz. z Dziennikiem Ustaw. Skrót Dz. Urz. może dotyczyć innego dziennika urzędowego (np. Dz. Urz. Min. Zdrowia) albo Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (np. Dz. Urz. UE, Dz. Urz. WE). Uwaga: w samym Dzienniku Urzędowym UE na jego oznaczenie stosowany jest "nasz" skrót Dz. U..
Źródło: Wikipedia

Wyszukiwarka aktów prawnych

Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu: Wszystkie
Obowiązujące
Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:

Najpopularniejsze akty prawne

Prawo gospodarcze

- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o rachunkowości
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Ordynacja podatkowa

Kodeksy

- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks postępowania administracyjnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Kodeks pracy
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o pomocy społecznej

Prawo finansowe i bankowe

- Prawo wekslowe
- Prawo czekowe
- Prawo bankowe
- Prawo dewizowe

Prawo dla każdego

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Prawo o aktach urzędu cywilnego
- Kodeks drogowy

Prawo budowlane

- Ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Prawo budowlane

http://prawo.money.pl - serwis prawny nr 1 w Polsce

KRS online | Forum Prawne
http://www.dziennikustaw.net.pl Polityka prywatności