www.DziennikUstaw.net.pl
Informacje
GPW: Seria ważnych publikacji. Będzie trudno o wzrosty
W komentarzu Money.pl sprawdź, jak rozpoczęła się sesja na giełdzie.]]>
Stopy procentowe w Polsce. Kiedy czeka nas obniżka?
Były minister finansów o tym, co powinna zrobić Rada Polityki Pieniężnej.]]>
"Uśmiercając" autobus, wywołali histerię. "Zabili" więc kolejny raz i... nic
Po "Smutnym Autobusie" przyszła kolej na uśmiercenie dzieci. ]]>
Oto najszybsza gra na świecie
Tempo gry jest oszałamiające, męczące nie tylko dla uczestników, ale także kibiców. Jej ojczyzną jest Irlandia, gdzie rywalizuje tysiące zawodników.]]>
Włosom jesienią pomoże... maska z piwa
Dietetycy i fryzjerzy radzą, jak dbać o urodę w najbliższych miesiącach. ]]>
Poznaj dietę astronautów. Działa, ale ma wady
Pozwala schudnąć 2,5 kg tygodniowo. Ale eksperci ostrzegają - grozi ubytkiem mięśni.]]>
PayPal wspiera Bitcoin, cena rośnie
Potentat płatności internetowych ogłosił nawiązanie współpracy z trzema firmami z rynku kryptowalut.]]>
Największe wybuchy wulkanów w 2014 roku
Zobacz największe erupcje tego roku na niesamowitych zdjęciach.]]>
Biuro rachunkowe czy własny księgowy?
Różnica w kosztach może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych miesięcznie.]]>
Expose Ewy Kopacz. Premier o wejściu Polski do strefy Euro
W kilku kwestiach możemy spodziewać się zaskoczenia.]]>
Prezes PKP Intercity dla Money.pl: Wprowadzimy rozwiązania z Qatar Airways
Money.pl rozmawia z prezesem największego przewoźnika kolejowego w Polsce. Nie tylko o Pendolino.]]>
Reklamy usług finansowych. UOKiK wszczął postępowania
Mała czcionka, krótki czas wyświetlania informacji, niedopowiedzenia - to niektóre z grzechów instytucji finansowych.]]>
Zmiany na GPW. Za wcześnie na fuzję. Mamy ważniejsze problemy
Eksperci w większości pozytywnie oceniają odważne decyzje nowego prezesa giełdy.]]>
Za niebezpieczną pracę, za staż, za Barbórkę. Górnicy stracą dodatki?
Gdybyśmy ich nie dostawali, zarabialibyśmy mniej niż robotnicy na budowie.]]>
JSW kupi zakład od Kompanii Węglowej
Zakład Odsalania Dębieńsko zbudowany został w celu odsalania wód dołowych KWK Dębieńsko oraz KWK Budryk.]]>
GPW: Seria ważnych publikacji. Będzie trudno o wzrosty
W komentarzu Money.pl sprawdź, jak rozpoczęła się sesja na giełdzie.]]>
Czy będzie druga fala przeceny na GPW?
Rynek stanął w miejscu i krótkoterminowe spadki przeszły w ruch boczny.]]>

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw (skrót: Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych, będący dziennikiem urzędowym. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, a wydawaniem publikatora zajmuje się jednostka posiadająca status gospodarstwa pomocniczego.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w art. 87 ust. 1, art. 190 ust. 2 zd. 1 i art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.):
1. Konstytucja,
2. ustawy,
3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,
6. umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów,
7. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
8. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra,
9. akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju,
10. akty prawne dotyczące referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
11. akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu,
12. akty prawne dotyczące skrócenia kadencji Sejmu,
13. akty prawne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
14. akty prawne dotyczące powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
15. akty prawne dotyczące stanu wojennego,
16. akty prawne dotyczące stanu wyjątkowego,
17. akty prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej,
18. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
19. obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów,
20. inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Skrótem nazwy "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski" jest "Dz. U.". Jest to wyjątek od zasad ortografii, według których powinien mieć on postać: DURP (niektórzy dopuszczają jeszcze DzU). Zgodnie z § 162 Zasad Techniki Prawodawczej, które jako integralna część rozporządzenia mają moc powszechnie obowiązującą, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się wyłącznie skrótem "Dz. U." (uwaga: skrót ten zawiera odstęp pomiędzy częścią "Dz." a "U.", choć często omyłkowo wpisuje się bez spacji: "Dz.U.", co zawiera błąd i ortograficzny, i legislacyjny).

Nie należy mylić podobnego skrótu Dz. Urz. z Dziennikiem Ustaw. Skrót Dz. Urz. może dotyczyć innego dziennika urzędowego (np. Dz. Urz. Min. Zdrowia) albo Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (np. Dz. Urz. UE, Dz. Urz. WE). Uwaga: w samym Dzienniku Urzędowym UE na jego oznaczenie stosowany jest "nasz" skrót Dz. U..
Źródło: Wikipedia

Wyszukiwarka aktów prawnych

Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu: Wszystkie
Obowiązujące
Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:

Najpopularniejsze akty prawne

Prawo gospodarcze

- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o rachunkowości
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Ordynacja podatkowa

Kodeksy

- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks postępowania administracyjnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Kodeks pracy
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o pomocy społecznej

Prawo finansowe i bankowe

- Prawo wekslowe
- Prawo czekowe
- Prawo bankowe
- Prawo dewizowe

Prawo dla każdego

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Prawo o aktach urzędu cywilnego
- Kodeks drogowy

Prawo budowlane

- Ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Prawo budowlane

http://prawo.money.pl - serwis prawny nr 1 w Polsce

KRS online | Forum Prawne
http://www.dziennikustaw.net.pl Polityka prywatności