www.DziennikUstaw.net.pl
Informacje
Sesja na Wall Street. EBC i Ludowy Bank Chin wsparły indeksy
Takich działań chiński bank centralny nie podejmował od lipca 2012 roku. Dwa amerykańskie wskaźniki osiągnęły w piątek najwyższy poziom w historii.]]>
Schetyna: Sankcje wobec Rosji przynoszą efekt
Rosja otwiera się na rozmowy - wyjaśnił minister.]]>
Wybory samorządowe. Kolejne dymisje w PKW zagrożeniem dla drugiej tury?
Także sędzia Stanisław Zabłocki zdecydował, że zrzeknie się członkostwa w PKW.]]>
Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała prezesa
- W wyniku analizy rada nadzorcza stwierdziła nieskuteczność dotychczasowych działań zarządu w zakresie restrukturyzacji spółki.]]>
GPW: To był burzliwy tydzień. Oto bilans tygodnia rynku finansowego
W komentarzu Money.pl zobacz, co wydarzyło się w tym tygodniu na najważniejszych giełdach.]]>
Wtargnęli do PKW, odpowiedzą za... zakłócanie miru domowego
Wśród zatrzymanych jest fotoreporter PAP obsługujący PKW, który wczoraj wieczorem wykonywał na miejscu zdjęcia dla agencji. ]]>
Mateusz Szczurek zapewnia: Ministerstwo nie ograniczało pieniędzy na wybory
Będą dodatkowe środki na finansowanie przyszłorocznych wyborów? ]]>
Tydzień na zdjęciach. Najlepsze fotografie z Polski i ze świata
Zobacz najlepsze zdjęcia minionego tygodnia.]]>
Nowa ordynacja podatkowa ma zachęcić do płacenia podatków
Resort obiecuje, że w zmianach postara połączyć interesy podatników i sektora finansów publicznych.]]>
Dane GUS pod obserwacją inwestorów. Co na to GPW?
W komentarzu Money.pl przeczytasz między innymi o sytuacji na krajowej giełdzie.]]>
Kopaczometr - czyli ile obietnic spełni nowa premier
Donald Tusk spełnił nieco ponad połowę zapowiedzi z expose. Czy jego następczyni będzie lepsza?]]>
Jak oszczędzać? Lokaty już się nie opłacają, zobacz które fundusze polecają eksperci
Eksperci radzą, gdzie przenieść oszczędności. Polskiej giełdy i złota nie ma na ich liście.]]>
Rata kredytu wyższa nawet o 600 złotych? Czy to możliwe?
To wcale nie referendum w Szwajcarii jest najgroźniejsze dla zadłużonych we frankach.]]>
Do ich portfeli każdy Polak dokłada rocznie 1194 złote. Oto najbardziej uprzywilejowani
Najbardziej doceniani kosztują nas rocznie co najmniej 46 mld zł. Zobacz, kim są.]]>
Sesja na Wall Street. EBC i Ludowy Bank Chin wsparły indeksy
Takich działań chiński bank centralny nie podejmował od lipca 2012 roku. Dwa amerykańskie wskaźniki osiągnęły w piątek najwyższy poziom w historii.]]>
Tydzień przebiegał pod dyktando banków centralnych
Poznaliśmy dane z Japonii, strefy euro oraz Polski.]]>
Tryb postępowania upadłościowego PBO Anioła ulegnie zmianie?
W lipcu Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość PBO Anioła z możliwością zawarcia układu.]]>

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw (skrót: Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych, będący dziennikiem urzędowym. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, a wydawaniem publikatora zajmuje się jednostka posiadająca status gospodarstwa pomocniczego.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w art. 87 ust. 1, art. 190 ust. 2 zd. 1 i art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.):
1. Konstytucja,
2. ustawy,
3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,
6. umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów,
7. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
8. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra,
9. akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju,
10. akty prawne dotyczące referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
11. akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu,
12. akty prawne dotyczące skrócenia kadencji Sejmu,
13. akty prawne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
14. akty prawne dotyczące powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
15. akty prawne dotyczące stanu wojennego,
16. akty prawne dotyczące stanu wyjątkowego,
17. akty prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej,
18. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
19. obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów,
20. inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Skrótem nazwy "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski" jest "Dz. U.". Jest to wyjątek od zasad ortografii, według których powinien mieć on postać: DURP (niektórzy dopuszczają jeszcze DzU). Zgodnie z § 162 Zasad Techniki Prawodawczej, które jako integralna część rozporządzenia mają moc powszechnie obowiązującą, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się wyłącznie skrótem "Dz. U." (uwaga: skrót ten zawiera odstęp pomiędzy częścią "Dz." a "U.", choć często omyłkowo wpisuje się bez spacji: "Dz.U.", co zawiera błąd i ortograficzny, i legislacyjny).

Nie należy mylić podobnego skrótu Dz. Urz. z Dziennikiem Ustaw. Skrót Dz. Urz. może dotyczyć innego dziennika urzędowego (np. Dz. Urz. Min. Zdrowia) albo Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (np. Dz. Urz. UE, Dz. Urz. WE). Uwaga: w samym Dzienniku Urzędowym UE na jego oznaczenie stosowany jest "nasz" skrót Dz. U..
Źródło: Wikipedia

Wyszukiwarka aktów prawnych

Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu: Wszystkie
Obowiązujące
Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:

Najpopularniejsze akty prawne

Prawo gospodarcze

- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o rachunkowości
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Ordynacja podatkowa

Kodeksy

- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks postępowania administracyjnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Kodeks pracy
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o pomocy społecznej

Prawo finansowe i bankowe

- Prawo wekslowe
- Prawo czekowe
- Prawo bankowe
- Prawo dewizowe

Prawo dla każdego

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Prawo o aktach urzędu cywilnego
- Kodeks drogowy

Prawo budowlane

- Ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Prawo budowlane

http://prawo.money.pl - serwis prawny nr 1 w Polsce

KRS online | Forum Prawne
http://www.dziennikustaw.net.pl Polityka prywatności