www.DziennikUstaw.net.pl
Informacje
Trwa marazm na GPW. Wyniki spółek zachęcą do kupowania akcji?
W komentarzu Money.pl przeczytaj, co może przynieść piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie.]]>
Wojna na Ukrainie. USA: Rosja ostrzeliwuje Ukrainę artylerią ze swego terytorium
- Mamy nowe dowody na to, że Rosjanie zamierzają dostarczyć potężniejsze wyrzutnie rakietowe separatystom - powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu.]]>
Konflikt w Strefie Gazy. 17 zabitych i 200 rannych po ostrzale szkoły
Jeden z pocisków eksplodował na podwórzu szkolnym, wszędzie widoczne są ślady krwi, strzępy odzieży - relacjonuje korespondent AFP.]]>
Rafał Majka najlepszym góralem Tour de France!
Polak był dziś trzeci na mecie. Już nikt nie odbierze mu koszulki lidera klasyfikacji górskiej. To największy sukces polskiego kolarza w historii!]]>
Sankcje dla Rosji. UE rozszerzy listę objętych sankcjami o 15 osób i 18 podmiotów
Wśród 18 nowych podmiotów, które mają zostać dopisane do listy objętych sankcjami, jest dziewięć firm oraz dziewięć organizacji, wspierających działania separatystów.]]>
GPW: Inwestorzy poznali ważne dane z USA
O tym, jak przebiegła sesja krajowej giełdzie, czytaj w komentarzu Money.pl.]]>
Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk po rozpadzie koalicji podał się do dymisji
- Słyszę już oklaski z Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Ot, kto dziś zwyciężył! - powiedział Jaceniuk. Już wiadomo, kto przejmie jego obowiązki. ]]>
Prezydent Grybauskaite: nie możemy wesprzeć finansowo Orlen Lietuva
Grybauskaite wyraziła też nadzieję, że nie dojdzie do zamknięcia rafinerii.]]>
Samolot algierskich linii lotniczych rozbił się. Na pokładzie było 119 osób
Kontakt z lotem AH 5017 utracono około 50 minut po starcie maszyny. Na pokładzie było 116 osób]]>
Tamborski nowym szefem giełdy. Człowiek Tuska na Książęcej
Zatwierdzenie nowego prezesa GPW zajęło prawie miesiąc.]]>
Nie uwierzysz, na czym zarabiają posłowie: kurczaki, nawozy, Lewandowski...
Pięciu najbardziej przedsiębiorczych zarobiło ponad 12 milionów złotych. Czterech z nich pochodzi z jednej partii. ]]>
Szokujące zarobki prezesów giełdowych spółek
Coraz szybciej maleje różnica pomiędzy poziomem płac w spółkach państwowych, a prywatnych. ]]>
Prezes BIK: Większość kredytobiorców nie wie, co to jest RRSO
Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej zdradza, kto statystycznie najlepiej i najgorzej reguluje swoje zobowiązania.]]>
Raport: Przejmowanie SKOK-ów nieuzasadnione
Niedawno KNF miała zaproponować, by banki komercyjne przejmowały wybrane SKOK-i. ]]>
Trwa marazm na GPW. Wyniki spółek zachęcą do kupowania akcji?
W komentarzu Money.pl przeczytaj, co może przynieść piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie.]]>
Kolejne rekordy na Wall Street
Sprawdź, jak przebiegła czwartkowa sesja na nowojorskim parkiecie.]]>
GPW: Inwestorzy poznali ważne dane z USA
O tym, jak przebiegła sesja krajowej giełdzie, czytaj w komentarzu Money.pl.]]>

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw (skrót: Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych, będący dziennikiem urzędowym. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, a wydawaniem publikatora zajmuje się jednostka posiadająca status gospodarstwa pomocniczego.

W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w art. 87 ust. 1, art. 190 ust. 2 zd. 1 i art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.):
1. Konstytucja,
2. ustawy,
3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,
6. umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów,
7. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
8. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra,
9. akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju,
10. akty prawne dotyczące referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
11. akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu,
12. akty prawne dotyczące skrócenia kadencji Sejmu,
13. akty prawne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
14. akty prawne dotyczące powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
15. akty prawne dotyczące stanu wojennego,
16. akty prawne dotyczące stanu wyjątkowego,
17. akty prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej,
18. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
19. obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów,
20. inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Skrótem nazwy "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski" jest "Dz. U.". Jest to wyjątek od zasad ortografii, według których powinien mieć on postać: DURP (niektórzy dopuszczają jeszcze DzU). Zgodnie z § 162 Zasad Techniki Prawodawczej, które jako integralna część rozporządzenia mają moc powszechnie obowiązującą, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się wyłącznie skrótem "Dz. U." (uwaga: skrót ten zawiera odstęp pomiędzy częścią "Dz." a "U.", choć często omyłkowo wpisuje się bez spacji: "Dz.U.", co zawiera błąd i ortograficzny, i legislacyjny).

Nie należy mylić podobnego skrótu Dz. Urz. z Dziennikiem Ustaw. Skrót Dz. Urz. może dotyczyć innego dziennika urzędowego (np. Dz. Urz. Min. Zdrowia) albo Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (np. Dz. Urz. UE, Dz. Urz. WE). Uwaga: w samym Dzienniku Urzędowym UE na jego oznaczenie stosowany jest "nasz" skrót Dz. U..
Źródło: Wikipedia

Wyszukiwarka aktów prawnych

Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu: Wszystkie
Obowiązujące
Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:

Najpopularniejsze akty prawne

Prawo gospodarcze

- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o rachunkowości
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
- Ordynacja podatkowa

Kodeksy

- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks postępowania administracyjnego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- Kodeks pracy
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o pomocy społecznej

Prawo finansowe i bankowe

- Prawo wekslowe
- Prawo czekowe
- Prawo bankowe
- Prawo dewizowe

Prawo dla każdego

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Prawo o aktach urzędu cywilnego
- Kodeks drogowy

Prawo budowlane

- Ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
- Prawo budowlane

http://prawo.money.pl - serwis prawny nr 1 w Polsce

KRS online | Forum Prawne
http://www.dziennikustaw.net.pl Polityka prywatności